Provincie Córdoba

Hlavní městoCórdoba
Vzdálenost z Buenos Aires710 km
Rozloha165 321 km2
Počet obyvatel3 066 801
Hustota osídlení18,6 obyv/km2
zobrazit mapku oblasti
Provincie Córdoba Provincie Córdoba Provincie Córdoba Provincie Córdoba Provincie Córdoba

Argentina - oblasti:

Kliknutím do mapky zvolte oblast.


Cuyo Buenos Aires Patagonie Pampeana Severovýchod Severozápad
Co navštívit


Córdoba

Město Córdoba se svými 1,2 miliony obyvatel řadí na druhé místo co do velikosti. Jeho rychlému rozvoji vždy napomáhala dobrá poloha - nachází se na křižovatce mnoha obchodních cest. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou zemědělství, chov dobytka a automobilový průmysl. Stejně jako ostatní města založená Španěly, má i Córdoba čtvercovou základnu s pravoúhlými ulicemi s hlavním náměstím, katedrálou a všemi důležitými budovami uprostřed této šachovnice.

Mnoho z prvních budov, které byly ve městě postaveny, sloužilo především církevním účelům. A tak se turistům nabízí podívaná na spoustu kapliček, kostelů, klášterů a obytných domů z koloniální doby, které jsou obklopeny moderní architekturou.

V průběhu XVII. a XVIII. stol. byla Córdoba duchovním centrem hnutí jezuitů na celém americkém kontinentě. Prvořadým posláním jezuitů bylo obrátit původní pohanské indiánské obyvatelstvo na pravou víru a poskytovat vzdělání. Díky tomu, že do jejich misií se zapojovalo stále více indiánů, kteří přijali víru, vypracovali jezuité vlastní hospodářský systém. Zrušili donucovací práce a nahradili je za produktivní hospodářství. Díky stále novým misionářům, kteří přicházeli z Evropy, a také díky početným peněžním dotacím vyrostlo jezuitské "impérium" do obdivuhodných rozměrů. Kvalifikované skupiny misionářů vybudovaly mnoho fantastických misií, které vždy počítaly s kostelem, residencemi s místnostmi vybavenými kvalitně zpracovaným nábytkem a předměty z kovů a stříbra. Když byli jezuité roku 1767 vyhnání Karlem III. ze Španělska, založili v Córdobě a jejím okolí síť center, které se dochovaly až dodnes a dávají návštěvníkovi představu o slavné minulosti toho řádu.

Za návštěvu stojí La Calera, Estancia Santa Catalina, Jesús María a Alta Gracia.

Las Sierra Pampeanas

Pohoří okolo Córdoby s nazývají Sierras Pampeans a nacházejí se v nich taková střediska jako: Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, Alta Gracias, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Mina Clavero a další.

Relíquias jesuíticas - Jezuitské pozůstatky

V okolí se nacházejí četné jezuitské farmy - Santa Catalina, Jesús María, Caroya, la Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba, které tvoří součást Tovaryšstva Ježíšova a jsou pod ochranou UNESCA.

Nástěnné malby

Nejkrásnější nástěnné malby najdeme v Přírodním a archeologickém parku Cerro Colorado.

Parque Nacional Quebrada del Condorito

V toto parku, který se nachází v la Pampa de Achala, nalezneme nejvýchodnější hnízdiště kondorů.

Provincie Córdoba